Logo

Bestuursadvisering, organisatieadvies, bemiddeling, training en coaching

“ALS JE DENKT IEMAND TE ZIJN, HOUD JE OP IEMAND TE WORDEN”

Bewegen essentieel voor Groei

Biografie

FotobernardBKA_20140408_001
Bernard J.F. Fransen  MSc.

Bestuurskundige * Bedrijfskundige * Orthopedagoog * Bewegingsdeskundige

Eindverantwoordelijk Bestuurder/Directeur en toezichthouder voor publiek- en private organisaties. Inspirator met visie, Innovator, creëren van draagvlak en maatschappelijk betrokken.

 • MSc. Bestuurs-en Organisatiewetenschappen, Universiteit Utrecht
 • MSc. Strategic Management/Bedrijfskunde, Universiteit Utrecht
 • Orthopedagogiek / Onderwijskunde
  1e graads, Amsterdam
 • Bewegingsonderwijs

Professionalisering:

 • Corporate Governance, Elsevier Reed, Den Haag
 • Concurreren in de Kenniseconomie, Nederlands Studiecentrum
 • Holding & Werkmaatschappijen, European Business Studies, Eindhoven
 • Mediatraining, Nederlands Studiecentrum
 • Scenariostudies, TNO-STB (Technologie en Beleid), Apeldoorn
 • Total Quality Management Lloyds, Rotterdam

Bestuur- en toezichthoudende functies:

 • Voorzitter College van Bestuur Regio College Zaanstad Waterland: oktober 2019 – heden
 • Voorzitter College van Bestuur Regio College Zaanstad Waterland (a.i.) oktober 2018 – 0ktober 2019
 • Voorzitter Raad van Toezicht MBO Rijnland Leiden ( januari 2014 – december 2018 ). Fusieorganisatie ROC ID College en ROC Leiden
 • Voorzitter Raad van Toezicht (a.i.) Christelijke Onderwijsgroep Ede /Arnhem: januari 2014 – december 2018
 • Voorzitter Raad van Commissarissen FC Twente: mei 2016 – juli 2018

Overige (bestuurs)ervaring o.a.:

 • Voorzitter KNVB amateurvoetbal / Vice voorzitter Bondsbestuur KNVB
 • Voorzitter RvT Edventure: De landelijke brancheorganisatie van schooladviesdiensten
 • Voorzitter van het Platform Bewegen en Sport in Beroeps- en Volwassen Educatie
 • Bestuurslid Vereniging Sport Utrecht en Koninklijke Schaatsrijdersbond KNSB
 • Voorzitter Stichting Utrecht Topsport
 • Gastdocent Utrecht School of Governance
 • Lid College van Advies Postacademische Masteropleiding Public Control Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Lid van de Visitatiecommissie Landbouw HBO
 • Lid Raad van Advies Kennisland
 • Voorzitter Raad van Advies het Landelijk Project Actieve Leefstijl School & Sport (ALSS)
 • Lid Stuurgroep Alliantie School & Sport: VWS/OC&W/NOC/NSF
 • Lid ‘club van 28’: de Olympische Spelen in 2028 in Amsterdam

 

Diensten

Referenties

shutterstock_134550449

Alexander Megens, Business Development Manager, SCOPE marketing technology b.v.
“Wij zijn zeer tevreden over de inzet van Bernard Fransen. Bernard heeft een leuke brownpaper methode geïntroduceerd en de workshop prima verzorgd. Het verhaal van Bernard sloot perfect aan op het onderwerp van het seminar en versterkte onze visie op CRM en het thema. De doelgroep op ons seminar bevond zich in de tactisch operationele laag van het klantbedrijf.

Bernard Fransen is een heer die op hoog strategisch niveau denkt. Bernard heeft op geslaagde en haast natuurlijke manier dat gat overbrugd en de doelgroep gestimuleerd na te denken over de sleutel positie die zij bezitten in het klantbedrijf. Hij heeft daarbij middels de brownpaper methode gedemonstreerd dat de tactisch operationele laag ook mee kan denken en werken aan het strategisch succes van het gehele bedrijf, en dat dit niet zuiver overgelaten moet worden aan een College van Bestuur.

Bernard motiveert het gat tussen de tactisch operationele laag en het College van Bestuur te dichten door mensen bewust te maken van de zaken die spelen op alle lagen van de organisatie en de mensen te motiveren om zelf op onderzoek uit te gaan en aanbevelingen richting het College van bestuur te doen. Naar onze mening is het dan ook een geslaagde setting geweest!“

Suzanne van Wiggen, Programma Manager, Blommestein Groep
“Wij hebben een aantal malen met Bernard Fransen in verschillende situaties mogen werken en hem als gastspreker als bijzonder inspirerend ervaren. Zijn prikkelende uitspraken dagen uit tot nadenken en veroorzaken een prettige, bijzondere interactie met het publiek.

Bernard weet op een open en eerlijke manier zijn luisteraars te boeien. Hij heeft een brede persoonlijke belangstelling en expertise die ervoor zorgen dat hij zich — naast de wereld van het onderwijs — thuis voelt in een groot aantal thema’s.”


Michel van Slobbe, Universitair docent dept. Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

“In oktober/november 2006 en september 2008 heeft de heer Fransen gastcolleges voor masterstudenten van Bestuurs- en Organisatiewetenschap (Universiteit Utrecht) gegeven. Zijn inspirerende en interactieve colleges in de masters Organisatie, cultuur en management en Sportbeleid en sportmanagement worden door studenten zeer gewaardeerd.

Met veel enthousiasme reflecteert hij op zijn ruime praktijkervaring van besturen en organiseren in een complexe maatschappelijke en bestuurlijke context. Daarnaast bracht hij ook actuele casuïstiek voor de studenten in, die werden uitgedaagd om in de rol van bestuurder of veranderaar beslissingen te nemen en die te beargumenteren. Zowel inhoudelijk alsook didactisch sluit dit goed aan bij de peilers van onze opleiding en de specifieke leerdoelen van genoemde masters.”

Jennifer Moesker, Programma Manager Platform ROC, Gebruikersvereniging PeopleSoft onderwijs
“Op onze bijeenkomst over shared services heeft Bernard Fransen als key note spreker een inspirerend kader gelegd voor de rest van de dag. Hij ondersteunde zijn betoog met herkenbare voorbeelden uit de dagelijkse (onderwijs)praktijk, en hield de aandacht goed vast.

Hij speelde daarbij uitstekend in op de doelgroep (informatiemanagers, directeuren onderwijs en ICT/bedrijfsvoering en Colleges van bestuur van MBO, HBO en Universitaire instellingen en kader van grote consultancybureaus). Heldere dictie en een goed lopend verhaal, na de bijeenkomst kregen we dan ook veel positieve reacties van de deelnemers. We nodigen Bernard Franssen graag nog eens uit voor een onderwijscongres.“

Erik Mandersloot, Pentascope
“Bernard is een energieke en authentieke spreker die een sprankelende en gedurfde visie heeft over veranderen in complexe en weerbarstige omgevingen. Open en eerlijk deelt ie zijn mening en daagt uit om daar wat van te vinden. Dat leidt altijd tot een interessante dialoog.“

Dagvoorzitterschap

Als Bestuurskundige en Lid van de Speakers Academy (www.speakersacademy.nl) kunt mij inschakelen als Dagvoorzitter of Gastdocent.

 

“Als je denkt iemand te zijn, houd je op iemand te worden”

Thema’s:

 • Organisatieverandering /-verbetering en het creëren van draagvlak
 • Hoe veranker je kwaliteit in organisaties
 • Cultuurinterventies
 • Leiderschap
 • Fusies en partnerschappen
 • Vitaal de crisis door
 • Teambuilding
 • Hoe veranker je innovatie binnen organisaties
 • Sport en haar maatschappelijke en persoonlijke betekenis
 • Good Governance
 • Van publieke organisatie naar privaat: De hybride organisatie
 • Privatisering
 • Hoe creëer je ‘A great place to work’, motivatie en arbeidsvreugde
 • Lobby en overheid

Bemiddeling

Tijdens reorganisaties zijn conflicten haast onvermijdelijk. U kunt mijn hulp inschakelen om het proces zo makkelijk mogelijk te laten verlopen en u bedachtzaam te maken op de situaties die u tegen gaat komen. Zo komt u goed de reorganisatie door en maakt u het een positieve ervaring.

Ook bij het fuseren van organisaties komt veel kijken. Ik kan u helpen met het bij elkaar brengen van verschillende organisatieculturen. Door mijn jarenlange ervaring met zulke trajecten (binnen zowel publieke als private organisaties) kan ik u veel tijd besparen met een efficiënte aanpak.

shutterstock_125874827

Het doel is dat alle betrokken partijen een goede toekomst tegemoet gaan en de mensen zich verbonden met elkaar gaan voelen of op een positieve manier een andere weg inslaan.

Training en Coaching

Verschillende trainingen op het gebied van organisatie en bestuur worden u aangeboden. Neem contact op voor meer informatie en mogelijkheden.

Als voormalig sportleraar en Professional Coach kunt u mij inzetten voor
Coaching: Persoonlijke begeleiding van bestuurders/ directeuren en managers voor langere en kortere periode. Met als doel het beste uit uw management te halen en het gewenste niveau behalen.

shutterstock_124303774

Recente coaching opdrachten:

Vereniging VvAA Verzekeraar
Performation Healthcare Intelligence B.V.
Nintes: Netwerk voor talentvolle toekomstige bestuurders. (www.Nintes.nl / www.NedBricks.nl)

Organisatie Advies

Op een directe, soms provocatieve en positief kritische wijze analyseer ik organisaties en geef daarna advies: “hoe verder?” Geen dikke notities maar kort en bondig , daarnaast wel zeer zorgvuldig, inspirerend met de menselijke maat. Indien gewenst participeer ik ook in het implementatietraject.

 

 

Enkele recente opdrachten:

Hogeschool Fontys:  Het bij elkaar brengen van onderzoek, sport en technologie met het bedrijfsleven.

Hogeschool van Amsterdam: het verbinden van het Hoger Onderwijs met het bedrijfsleven en advies m.b.t. organisatieverandering.

Bestuursadvisering / Interim Bestuur

Als bedrijfs- en bestuurskundige geef ik leiding aan transformaties en reorganisaties. Voor bepaalde periode kan ik uw organisatie in goede banen leiden met het door u gewenste resultaat. Ook voor tijdelijk voorzitterschap/dagelijks bestuur bent u aan het juiste adres.

Bijgaand enkele voorbeelden:

roc-midden-nederland
ROC Midden Nederland is de resultante van een fusie tussen ROC De Amerlanden, ROC Utrecht en Gildevaart met aanvankelijk 2.800 medewerkers, 26.000 deelnemers, 52 vestigingen en 350 verschillende opleidingen. ROC Midden Nederland heeft in een hoog tempo gewerkt aan de ‘total redesign’ naar een professionele organisatie met 8 herkenbare Beroepscolleges. Deze organisatie kende oorspronkelijk meer dan 150 rechtsvoorgangers.

wellantcollege

Wellantcollege is de grootste agrarische onderwijsinstelling van Nederland geworden na de fusie van vier AOC’s (Agrarische Opleidingscentra) met dertig vestigingen, waaronder alle grote steden in midden en West Nederland.

hu

De herpositionering van de Faculteit Educatieve Opleidingen van de Hogeschool Utrecht volgens het ‘Utrechtse Model’/’Educatief Partnerschap’

stoas
De succesvolle transformatie van Hogeschool STOAS naar de marktorganisatie STOAS-Groep.

 

Contact

Bernard J.F. Fransen MSc